ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี