ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์

      อำเภอน้ำยืนเดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเดชอุดม กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอน้ำยืน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2512 โดยมีเขตการปกครอง 4 ตำบล คือ ตำบลโซง ตำบลตาเกา ตำบลยาง และตำบลโดมประดิษฐ์ และได้จัดตั้งสุขาภิบาลน้ำยืนขึ้น ในท้องที่บางส่วนของตำบลโซง เมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2516

      กิ่งอำเภอน้ำยืน ได้ยกฐานะเป็นอำเภอน้ำยืน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2517 และสุขาภิบาลน้ำยืน ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล เป็น เทศบาลตำบลน้ำยืน ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาล ขึ้นเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 5.04 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมเขตพื้นที่ตำบลสีวิเชียร จำนวน 9 หมู่บ้าน และเขตพื้นที่ตำบลโซง จำนวน 1 หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน

สาเหตุที่เรียกว่า อำเภอน้ำยืน ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ

    • ประการที่ 1 เรียกชื่อตามหมู่บ้านน้ำยืน ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอน้ำยืน ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 2 กิโลเมตร
    • ประการที่ 2 เนื่องจากที่ว่าการอำเภอน้ำยืน ตั้งอยู่ระหว่างลำห้วย 3 สาย ไหลมาบรรจบกัน ประกอบด้วย ลำห้วยบอน ลำห้วยโซง และลำห้วยตาเอ็ม มีน้ำไหลตลอดปี เป็นที่อุดมด้วยแหล่งน้ำ จึงได้ชื่อว่า “อำเภอน้ำยืน”

View the embedded image gallery online at:
https://namyuen.go.th/about-us/history#sigProGalleria92bc537005

ข้อมูลการติดต่อ

     เทศบาลตำบลน้ำยืน มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 333 หมู่ที่ 9 บ้านโนนทอง ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260. โทร. 045-251947 โทรสาร. 045-251947 อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภารกิจ/โครงการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลน้ำยืน อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ