Hot News :

ราคากลางจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเฉลิมพระเกียรคิ 72 พรรษา เทศบาลตำบลน้ำยืน

วันอังคาร, 01 กันยายน 2563 15:48

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเฉลิมพระเกียรคิ 72 พรรษา เทศบาลตำบลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 138,880 บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 1 ก.ย. 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 138,880 บาท

ภารกิจ/โครงการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลน้ำยืน อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ