ประกาศเทศบาลตำบลน้ำยืน เรื่องราคากลางงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสงวนรัตน์ รหัสสายทาง อบ.ถ27-004 สงวนรัตน์ ตำบลสีวิเชียร หนา 0.04 เมตร ยาวรวม 1,751.00 เมตร จำนวน 4 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,212.00 ตารางเมตร

วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564 10:39

 ประกาศเทศบาลตำบลน้ำยืน เรื่องราคากลางงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสงวนรัตน์ รหัสสายทาง อบ.ถ27-004 สงวนรัตน์ ตำบลสีวิเชียร หนา 0.04 เมตร ยาวรวม 1,751.00 เมตร จำนวน 4 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,212.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ภารกิจ/โครงการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลน้ำยืน อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ