ราคากลางโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระห้วยปลวก ชุมชนโนนทอง หมู่ 9 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธ, 23 มีนาคม 2565 15:57

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระห้วยปลวก ชุมชนโนนทอง หมู่ 9 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,800 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มี.ค. 2565 545,809.41 บาท

Media

ภารกิจ/โครงการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลน้ำยืน อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ