ราคากลางโครงการ ปรับปรุงห้องนายกเทศมนตรีและห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำยืน ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์, 25 มีนาคม 2565 16:09

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการ ปรับปรุงห้องนายกเทศมนตรีและห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำยืน ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 414,800 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มี.ค. 2565 เป็นเงิน 415,534.80 บาท

Media

ภารกิจ/โครงการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลน้ำยืน อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ