สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลน้ำยืน อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

ประเพณีงานบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลน้ำยืน

เทศบาลตำบลน้ำยืน จัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 27 -28 พฤษภาคม 2565  

[ 30-05-2565 ] Hits:99

ประชุม นโยบายที่จะพัฒนาหรือสร้างสิ่งสาธารณะประโยชน์ ณ บริเวณสระ 200 ปี หรือทดตาด้วง

เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ท่านนายกเทศมนตรีตำบลน้ำยืน นายวัลลี ผิวหอม ได้จัดการประชุม นโยบายที่จะพัฒนาหรือสร้างสิ่งสาธารณะประโยชน์ ณ บริเวณสระ 200 ปี หรือทดตาด้วง โดยได้เชิญท่านนายอำเภอน้ำยืน นายวิทยา  มุลน้อยสุ เป็นประธานในการประชุม และผู้นำชุมชนบ้านสีวิเชียร ประชาชนในเขตพื้นที่ บริเวณสระ 200 ปี หรือทดตาด้วง เพื่อแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ...

[ 27-04-2565 ] Hits:110

รดน้ำดำหัวขอพรจากคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำยืน เนื่องในวันสงกรานต์

วันที่ 12 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลน้ำยืน จัดงานรดน้ำดำหัวขอพรจากคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำยืนเนื่องในวันสงกรานต์  

[ 12-04-2565 ] Hits:125

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม  2564  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลน้ำยืน ีี้้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน

[ 14-10-2564 ] Hits:220

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภารกิจ/โครงการ

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ