Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลน้ำยืน อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม  2564  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลน้ำยืน ีี้้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน

[ 14-10-2564 ] Hits:83

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน  2564  เทศบาลตำบลน้ำยืน นำโดยนายวัลลี ผิวหอม นายกเทศมนตรีตำบลน้ำยืน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลน้ำยืน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nationl Flah Day) ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำยืน

[ 29-09-2564 ] Hits:88

การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำยืน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 28 กันยายน  2564 เทศบาลตำบลน้ำยืน จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำยืน สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564  ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำยืน ชั้น2

[ 29-09-2564 ] Hits:74

ช่องทางการติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี (สาขาเดชอุดม)

ช่องทางการติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี (สาขาเดชอุดม)

[ 16-06-2564 ] Hits:181

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภารกิจ/โครงการ

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ