สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลน้ำยืน อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลน้ำยืน จัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำยืน  

[ 28-04-2566 ] Hits:35

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลน้ำยืน ร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลน้ำยืน ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลน้ำยืน ร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลน้ำยืน ประจำปี 2566 โดยเข้าตอบแบบสอบถามได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566  

[ 17-02-2566 ] Hits:702

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภารกิจ/โครงการ

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ