Hot News :

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 ตุลาคม  2564  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลน้ำยืน ีี้้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน

วันที่ 28 กันยายน  2564  เทศบาลตำบลน้ำยืน นำโดยนายวัลลี ผิวหอม นายกเทศมนตรีตำบลน้ำยืน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลน้ำยืน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nationl Flah Day) ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำยืน

วันที่ 28 กันยายน  2564 เทศบาลตำบลน้ำยืน จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำยืน สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564  ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำยืน ชั้น2

ช่องทางการติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี (สาขาเดชอุดม)

เชิญร่วมงานตลาดประชารัฐอำเภอน้ำยืน ถนนสายวัฒนธรรม ลำน้ำยืน ทุกวันศุกร์ของเดือน เวลา 16.00-19.00 น.

วันที่ 2 มิถุนายน  2564 เทศบาลตำบลน้ำยืน จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำยืน สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564  ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำยืน ชั้น2

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นางภาวิณี  ศรีสังวาลย์ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำยืน พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำยืน ร่วมออกพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้เรื่องวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอน้ำยืน ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00น. นายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอน้ำยืน เป็นประธาน การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำยืน ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำยืน ชั้น2

เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

ภารกิจ/โครงการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลน้ำยืน อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ