ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เทศบาลตำบลน้ำยืน จัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 27 -28 พฤษภาคม 2565
 
เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ท่านนายกเทศมนตรีตำบลน้ำยืน นายวัลลี ผิวหอม ได้จัดการประชุม นโยบายที่จะพัฒนาหรือสร้างสิ่งสาธารณะประโยชน์ ณ บริเวณสระ 200 ปี หรือทดตาด้วง โดยได้เชิญท่านนายอำเภอน้ำยืน นายวิทยา  มุลน้อยสุ เป็นประธานในการประชุม และผู้นำชุมชนบ้านสีวิเชียร ประชาชนในเขตพื้นที่ บริเวณสระ 200 ปี หรือทดตาด้วง เพื่อแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ สมานฉันท์ร่วมกัน 
 

วันที่ 13 ตุลาคม  2564  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลน้ำยืน ีี้้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน

วันที่ 28 กันยายน  2564  เทศบาลตำบลน้ำยืน นำโดยนายวัลลี ผิวหอม นายกเทศมนตรีตำบลน้ำยืน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลน้ำยืน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nationl Flah Day) ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำยืน

วันที่ 28 กันยายน  2564 เทศบาลตำบลน้ำยืน จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำยืน สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564  ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำยืน ชั้น2

ช่องทางการติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี (สาขาเดชอุดม)

เชิญร่วมงานตลาดประชารัฐอำเภอน้ำยืน ถนนสายวัฒนธรรม ลำน้ำยืน ทุกวันศุกร์ของเดือน เวลา 16.00-19.00 น.

เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 5

ภารกิจ/โครงการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลน้ำยืน อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ