ประชุม นโยบายที่จะพัฒนาหรือสร้างสิ่งสาธารณะประโยชน์ ณ บริเวณสระ 200 ปี หรือทดตาด้วง

วันพุธ, 27 เมษายน 2565 16:14
เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ท่านนายกเทศมนตรีตำบลน้ำยืน นายวัลลี ผิวหอม ได้จัดการประชุม นโยบายที่จะพัฒนาหรือสร้างสิ่งสาธารณะประโยชน์ ณ บริเวณสระ 200 ปี หรือทดตาด้วง โดยได้เชิญท่านนายอำเภอน้ำยืน นายวิทยา  มุลน้อยสุ เป็นประธานในการประชุม และผู้นำชุมชนบ้านสีวิเชียร ประชาชนในเขตพื้นที่ บริเวณสระ 200 ปี หรือทดตาด้วง เพื่อแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ สมานฉันท์ร่วมกัน 
 

ภารกิจ/โครงการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลน้ำยืน อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ