สภาเทศบาล

นายทองคำ สายตา

ประธานสภาเทศบาล
มือถือ 084-9852695

นายยุทธนา ดวงแก้ว

รองประธานสภาเทศบาล
มือถือ 089-8484153

นางภาวิณี ศรีสังวาลย์

ปลัด/เลขานุการสภาเทศบาล
มือถือ 0xx-xxxxxxx

 


 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายทองคำ สายตา

สมาชิกสภาเทศบาล

นายบัวเพียร จะโรจร

สมาชิกสภาเทศบาล

นายทินกร คำศิริ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมัย วรรณเพ็ญ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุดใจ คำเพราะ

สมาชิกสภาเทศบาล

นางกัญญา เหรียญทอง

สมาชิกสภาเทศบาล

 


 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายยุทธนา ดวงแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาล

นายบุญกอง อารีกุล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายทองคำ บัวหลาย

สมาชิกสภาเทศบาล

นางเกิด ชิดชม

สมาชิกสภาเทศบาล

นางฉวี บุษภาค

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวสมหมาย มุสิกวัน

สมาชิกสภาเทศบาล

ภารกิจ/โครงการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลน้ำยืน อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ