สมาชิกสภาเทศบาล

นายทองคำ สายตา

ประธานสภาเทศบาล

นางสวาท ผิวหอม

รองประธานสภาเทศบาล

นางภาวิณี ศรีสังวาลย์

ปลัด/เลขานุการสภาเทศบาล

 


 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายทองคำ สายตา

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุวรรณ การะพันธ์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุดใจ คำเพราะ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายทินกร คำศิริ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายเฉลิม สาริก

สมาชิกสภาเทศบาล

นายปรัชญา พิมพาวัตร

สมาชิกสภาเทศบาล

 


 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสวาท ผิวหอม

สมาชิกสภาเทศบาล

นางเกิด ชิดชม

สมาชิกสภาเทศบาล

นายธีรภาส บุญหมั่น

สมาชิกสภาเทศบาล

นางฉวี บุษภาค

สมาชิกสภาเทศบาล

นายยุทธนา ดวงแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาล

ภารกิจ/โครงการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลน้ำยืน อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ