Hot News :
ผู้บริหารเทศบาล

นายวัลลี ผิวหอม

นายกเทศมนตรี
มือถือ 089-6245951

นายจินทจร มะลัย

รองนายกเทศมนตรี
มือถือ 0xx-xxxxxxx

นายจำนงค์ บุปผาดี

รองนายกเทศมนตรี
มือถือ 085-0255525

นายสำราญ หลายเหล่า

เลขานุการนายกเทศมนตรี
มือถือ 0xx-xxxxxxx

นายธวัชชัย ถิระโคตร

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
มือถือ 0xx-xxxxxxx

ภารกิจ/โครงการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลน้ำยืน อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ