หัวหน้าส่วนราชการ

นางภาวิณี ศรีสังวาลย์

ปลัดเทศบาล
มือถือ 0xx-xxxxxxx

 


 

สำนักงานปลัดเทศบาล

นายสำเริง แก้วคำสอน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
มือถือ 0xx-xxxxxxx

หัวหน้าฝ่าย

นางสาวดวงจิตร ขันธวัตร

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
มือถือ 0xx-xxxxxxx

นางอุปถัมภ์ เลพล

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
มือถือ 0xx-xxxxxxx

 


 

กองคลัง

นายอุทัย ปาปะตัง

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 0xx-xxxxxxx

หัวหน้าฝ่าย

นางอรทัย ไชยศาสตร์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
มือถือ 0xx-xxxxxxx

 


 

กองช่าง

นายสัมพันธ์ ศิริปักมานนท์

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 0xx-xxxxxxx

 


 

กองการศึกษา

นางนงนุช วรรณโสภา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
มือถือ 0xx-xxxxxxx

 


 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางหนูเนตร แสงคำ

ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มือถือ 0xx-xxxxxxx

ภารกิจ/โครงการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลน้ำยืน อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ