สำนักปลัด

นายสำเริง แก้วคำสอน

หัวหน้าสำนักปลัด

หัวหน้าฝ่าย

นางสาวดวงจิตร ขันธวัตร

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางอุปถัมภ์ เลพล

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 


 

พนักงานเทศบาล

นางสาวอรวรรณ ถมหิรัญ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสุธาทิพย์ บุญทัน

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

จ่าสิบเอก ธงชัย หาญกล้า

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายอังคาร บุญค้ำชู

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวหทัยทิพย์ ไพกะเพศ

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

นางอัมภาภรณ์ ไชยภักดี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 


 

ลูกจ้างประจำ

นางสาวสุปราณี ชูรัตน์

พนักงานสถิติ

นายมงคลชัย สารกอง

พนักงานเทศกิจ

นายวีระ สามิลา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายจงกรณี กันญา

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายสุริยา สาธุพันธ์

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายศรีจันทร์ เสียงหวาน

พนักงานขับรถดับเพลิง

ภารกิจ/โครงการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลน้ำยืน อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ